Welkom

Welkom op de website van Mirre Zorg

Mirre Zorg is een antroposofische praktijk voor zorg aan kind en gezin. Verpleegkundigen Mirte en Ine en arts Sandra streven samen met de ouders naar het bevorderen van het vermogen tot zelfontplooiing van het hele gezin. Hierbij werken we vanuit een antroposofische visie.

De eigenheid van ieder kind en gezin worden gezien en erkend.

De basis voor onze zorg is, net als in de reguliere jeugdgezondheidszorg,  gericht op de preventieve zorg voor zuigelingen, peuters en kleuters. Tijdens de consulten wordt de lengte en het gewicht bijgehouden, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en is er aandacht voor opvoedkundige vragen. Daarnaast kijken we vanuit het antroposofisch mensbeeld naar de ontwikkeling van kind en gezin, waarover we met elkaar in gesprek gaan.

Tot december 2017 wordt deze zorg aangeboren bij MIRA en vanaf januari 2018 zal Mirre Zorg starten.

 

Aanbod

Zwangerschap, geboorte en het ontstaan van een nieuw gezin zijn intense gebeurtenissen. Tijdens deze processen kunnen verschillende vragen ontstaan. Samen met de ouders kijken we vanuit Mirre Zorg naar het ontstaan, groeien en ontwikkelen van het kind en gezin. De eigenheid samenhang van alle gezinsleden vormt hierbij het fundament.

Mirre Zorg biedt de zorg aan in individuele consulten en groepsbijeenkomsten. Tijdens individuele consulten, verdeeld tussen arts en verpleegkundigen, komende de volgende thema’s aan bod:

  • Normen en waarden van het gezin
  • (borst) Voeding
  • Opvoeding  en ontwikkeling
  • Gezondheid en (kinder) ziekten
  • Vaccinaties
  • Spelen en speelgoed
  • Zintuigindrukken
  • Constitutie typen
  • Ontwikkeling van kind en gezinDe groepsbijeenkomsten, gegeven door verpleegkundige Mirte, worden bovenstaande thema’s verder uitgewerkt en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Klik hier voor meer informatie over de aankomende bijeenkomsten.

Ons team

Ons team bestaat uit Mirte Heijl, Ine Koenen-Pas en Sandra Theunissen, hieronder is meer over ons te lezen:

Even voorstellen: ik heet Mirte Heijl en ik ben als antroposofisch verpleegkundige, initiatiefnemer van praktijk Mirre Zorg. Ik ben geboren en getogen Brabantse maar woon sinds 2014 in het mooie Zuid Limburg waar ik me thuis ben gaan voelen. Ik ben opgegroeid in een antroposofische omgeving. Na Hbo-verpleegkunde in Zeeland ben ik gaan werken in Amsterdam als op een antroposofisch consultatiebureau. Ik combineerde dit met werk in de reguliere jeugdgezondheidszorg.
Inmiddels werk ik al ruim 2 jaar bij MIRA in Zuid Limburg. Met de basisopleiding “Antroposofische Verpleegkunde” en de voortgezette opleiding die ik nu volg, heb ik een stevige ondergrond.
In mijn beleving is het contact met het kleine kind en de ontwikkeling in de eerste levensjaren cruciaal voor zijn verdere leven. Ouders in deze fase te  mogen bijstaan, zie ik als een mooie opdracht. Deze opdracht wil ik vervullen door ouders te leren luisteren naar hun eigen intuïtie en de signalen van hun kindje. Het kind heeft geborgenheid, verzorging en een veilig nestje nodig en kansen om zich te ontwikkelen. In dit verband past goed het Australische gezegde “ Geef je kind wortels en vleugels”. Een uitspraak die ik hoorde toen ik daar op reis was. Vanuit mijn visie als antroposofisch verpleegkundige is ieder mens een individu in wording met een eigen spirituele oorsprong en een eigen aardse bestemming en doel. De fase van het kind is in de wording van het individu zo mooi; alle wegen zijn open. Ik kijk ernaar uit om samen met ouders warme en waardevolle zorg voor kind en gezin te bieden.

Mijn naam is Ine Koenen-Pas en ik heb ruim 15 jaar bij MIRA gewerkt.
Na ruim 18 jaar regulier gewerkt te hebben als verpleegkundige jeugdgezondheidszorg, voelde ik me bij MIRA veel meer op mijn plek. Het is fijn om zo natuurlijk mogelijke adviezen te kunnen geven. Dus ik ben dan ook heel blij dat wij, nu Noor met pensioen is gegaan, het antroposofisch verpleegkundig bureau samen kunnen voortzetten. In de antroposofische praktijk is er meer rust en tijd om met zorg en aandacht te kijken en te ervaren wie jullie, als  ouder en kind zijn, wat jullie  bezig houdt en hoe jullie daarin een goede weg kunnen vinden en kunnen groeien in ouderschap, jezelf zijn.

Ik ben Sandra Theunissen en werk als integraal arts. Ik ben geboren en getogen in de Westelijke Mijnstreek. Ik ben getrouwd en een trotse moeder van 2 prachtige dochters. Van 2006 tot 2015 heb ik als huisarts gewerkt in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Sinds 2017 werk ik als Natuur- en Leefstijlarts binnen mijn eigen praktijk te Obbicht. Werken bij Mirre Zorg voelt als een mooie aanvulling op mijn huidige werk.
Gezondheid begint bij goed in je vel zitten. Dat kan alleen als je je eigen pad kan en mag volgen. Doe je dat niet, dat loop je op zeker moment vast. Op elke leeftijd is het mogelijk om van richting te veranderen, maar op latere leeftijd gaat dat vaak niet zonder slag of stoot.
Naar mijn mening is het grootste cadeau wat we een kind kunnen geven, opgroeien in een veilige omgeving met ruimte om te zijn wie het is. Zo’n kind zal zonder problemen op elk moment van zijn leven zijn eigen richting en identiteit weten te (her)vinden.
Ik kijk ernaar uit om samen met u als ouder(s) een positieve bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van uw kind tot een gezond, zelfverzekerd en gelukkig mens.

 

Tarieven en vergoeding

Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen, worden de consulten bij Mirre Zorg vaak (gedeeltelijk) vergoed. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met je zorgverzekering. Klik hier voor informatie over de vergoeding van antroposofische zorg.

Verpleegkundig consult

Huisbezoek € 74,-
Standaard consult (30 min) € 39,-
Kort consult (15 min) € 20,-
Telefonisch- email consult € 15,-

Arts consult

Standaard consult (30 min) € 59,-
Kort consult (15 min) € 39,-
Telefonisch- email consult/ recept € 19,-

Na afloop van het consult wordt de factuur via e-mail toegezonden. Op de factuur staat vermeld bij wie je het consult gehad hebt.

Bij vergoeding van het consult kijkt de zorgverzekeraar naar de beroepsvereniging van degene die het consult heeft gevoerd.

Mirte: V&VN Antroposofische zorg
Ine: V&VN vereniging
Sandra: AVIG, de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde.

Afmelding
Gemaakte afspraken dienen minimaal 48 uur voor het afgesproken consult te worden geannuleerd. Bij latere afmeldingen worden de helft van de kosten van het consult in rekening gebracht.

Bank gegevens
Mirre Zorg (o.v.v. M. Heijl)
NL37 ASNB 0706 7208 65
(Graag bij betaling het factuurnummer vermelden)

 

 

 

Contact

Mirre Zorg biedt consulten op maandag, dinsdag en vrijdag. Je kunt, afhankelijk van het tijdstip en de dag,  op twee verschillende locaties terecht.

Locatie Sittard
Ophoven Gezondheidscentrum
Kromstraat 23 6133AA Sittard
Spreekuur dagen: dinsdag: Ine (en incidenteel Sandra); vrijdag: Sandra en Mirte

Locatie Heerlen
Broederhuis 1e Etage
Kerkraderweg 9 6416 CC Heerlen
Spreekuur dag: maandag: Sandra en Mirte

Voor het maken van afspraken of het stellen van vragen kun je telefonisch contact opnemen met Mirte, telefoonnummer:
06-38119749 of door het sturen van een e-mail naar mirte@mirrezorg.nl.

Je vindt ons ook op Facebook via https://www.facebook.com/Mirte.mirrezorg/