NIEUWS

|PERSBER|CHT     |PERSBER|CHT     |PERSBER|CHT

‘MIRA ouder en kind zorg’

verder onder nieuwe naam en leiding

ZUID-LIMBURG, december 2017

Mirte Heijl en Noor Prent

MIRA ouder en kind zorg stopt per 1 januari 2018. Antroposofisch arts Noor Prent heeft na 27 jaar noeste arbeid reeds afscheid genomen van alle ouders en kinderen die ze de helpende hand bood.

De zorg die MIRA altijd heeft geleverd, stopt echter niet. In Sittard en Heerlen wordt de ouder en kind begeleiding overgenomen door Mirre zorg onder leiding van antroposofisch verpleegkundige Mirte Heijl, in samenwerking met Sandra Theunissen, arts voor integrale geneeskunde.

In Maastricht wordt de ouder en kind begeleiding overgenomen door antroposofisch consultatiebureau Raphaël onder leiding van huisarts Anne Donker, in samenwerking met verpleegkundige Ine Koenen-Pas.

Noor Prent:

“Ik ben heel blij dat het zorgaanbod blijft, omdat er op zoveel plaatsen vraag is naar de zorg van MIRA. Op vraag uit Maastricht in 1990 ben ik daar een antroposofisch consultatiebureau begonnen in het Therapeuticum Raphaël. En heel langzaam van één ochtend in de maand, zijn we in 10 jaar uitgegroeid tot een bloeiend consultatiebureau, waarbij we buiten de vakantietijden om twee dagen per week werk hadden. Er volgde een vraag uit Sittard, er volgde een vraag uit Roermond en tenslotte, vier jaar geleden, ontstond er een vraag uit Heerlen om ook daar een antroposofisch consultatiebureau te komen aanbieden.

Het is bijzonder om zo’n lange periode de groei en ontwikkeling van de kinderen en hun ouders te hebben mogen meemaken: de ontrolling van kindeigenschappen, constitutie, eigenaardigheden, de overgedragen familietrekjes. De vreugde van elke sprong voorwaarts, het ziek zijn en gezond en beter worden, de angsten en zorgen van ouders, hun verovering op die angst en het verkrijgen van vertrouwen, vooral vertrouwen in de kracht van het kind. Ik zal jullie nooit vergeten.”

Mirte Heijl:

“Ik weet nog dat ik in Australië woonde, toen Noor me via Skype vroeg of ik op de nieuwe locatie in Heerlen wilde komen werken. Toen wist ik zeker dat ik terug wilde naar Nederland en ben ik er ook achter gekomen hoe belangrijk je ‘roots’ zijn. Dan gaat het niet om een plek, maar om de mensen waar je je mee verbindt. Ik vind het heerlijk om kinderen te zien opgroeien en de ouders te begeleiden op hun gezamenlijke reis.

Van Noor heb ik ontzettend veel geleerd, waar ik erg dankbaar voor ben. Als ik iets moet uitlichten, dan is het voor mij belangrijk geweest om in verbinding met kinderen te leren zijn en hun eigenheid beter te kunnen waarnemen. En zo doende MET hen te spreken, en niet OVER hen. Dat laat zoveel zaken duidelijker zien, zowel voor ouders als voor mij.

Ook heel belangrijk vind ik het enorme netwerk dat MIRA om zich heen heeft opgezet. Noor heeft altijd de droom gehad over een soort tempel, waarin alle disciplines rondom opgroeiende kinderen vertegenwoordigd zijn.

Als fysiek gebouw is die tempel er niet, maar hij bestaat wel degelijk en is enorm waardevol voor heel veel mensen.”

 


 

Welkom op de website van Mirre Zorg

Mirre Zorg is een antroposofische praktijk voor zorg aan kind en gezin. Verpleegkundigen Mirte en Ine en arts Sandra streven samen met de ouders naar het bevorderen van het vermogen tot zelfontplooiing van het hele gezin. Hierbij werken we vanuit een antroposofische visie.

De eigenheid van ieder kind en gezin worden gezien en erkend.

De basis voor onze zorg is, net als in de reguliere jeugdgezondheidszorg,  gericht op de preventieve zorg voor zuigelingen, peuters en kleuters. Tijdens de consulten wordt de lengte en het gewicht bijgehouden, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en is er aandacht voor opvoedkundige vragen. Daarnaast kijken we vanuit het antroposofisch mensbeeld naar de ontwikkeling van kind en gezin, waarover we met elkaar in gesprek gaan.

In februari 2018 organiseren we weer 3 thema avonden, voor meer informatie klik hier.

 

Aanbod

Zwangerschap, geboorte en het ontstaan van een nieuw gezin zijn intense gebeurtenissen. Tijdens deze processen kunnen verschillende vragen ontstaan. Samen met de ouders kijken we vanuit Mirre Zorg naar het ontstaan, groeien en ontwikkelen van het kind en gezin. De eigenheid samenhang van alle gezinsleden vormt hierbij het fundament.

Mirre Zorg biedt de zorg aan in individuele consulten en groepsbijeenkomsten. Tijdens individuele consulten, verdeeld tussen arts en verpleegkundigen, komende de volgende thema’s aan bod:

 • Ontwikkeling en opvoeding
 • Borstvoeding en voeding
 • Gezondheid, ziek zijn en kinderziekten
 • Slapen, rust en ritme
 • Zindelijkheid
 • Vaccinaties
 • Spelen en speelgoed
 • Zintuigindrukken
 • Constitutie typen

  De groepsbijeenkomsten,  veelal gegeven door verpleegkundige Mirte, worden bovenstaande thema’s verder uitgewerkt en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Klik hier voor meer informatie over de aankomende bijeenkomsten.

Ons team

Ons team bestaat uit Mirte Heijl, Ine Koenen-Pas en Sandra Theunissen, hieronder is meer over ons te lezen:

Even voorstellen: ik heet Mirte Heijl en ik ben als antroposofisch verpleegkundige, initiatiefnemer van praktijk Mirre Zorg. Ik ben geboren en getogen Brabantse maar woon sinds 2014 in het mooie Zuid Limburg waar ik me thuis ben gaan voelen. Ik ben opgegroeid in een antroposofische omgeving. Na Hbo-verpleegkunde in Zeeland ben ik gaan werken in Amsterdam als op een antroposofisch consultatiebureau. Ik combineerde dit met werk in de reguliere jeugdgezondheidszorg.
Inmiddels werk ik al ruim 2 jaar bij MIRA in Zuid Limburg. Met de basisopleiding “Antroposofische Verpleegkunde” en de voortgezette opleiding die ik nu volg, heb ik een stevige ondergrond.
In mijn beleving is het contact met het kleine kind en de ontwikkeling in de eerste levensjaren cruciaal voor zijn verdere leven. Ouders in deze fase te  mogen bijstaan, zie ik als een mooie opdracht. Deze opdracht wil ik vervullen door ouders te leren luisteren naar hun eigen intuïtie en de signalen van hun kindje. Het kind heeft geborgenheid, verzorging en een veilig nestje nodig en kansen om zich te ontwikkelen. In dit verband past goed het Australische gezegde “ Geef je kind wortels en vleugels”. Een uitspraak die ik hoorde toen ik daar op reis was. Vanuit mijn visie als antroposofisch verpleegkundige is ieder mens een individu in wording met een eigen spirituele oorsprong en een eigen aardse bestemming en doel. De fase van het kind is in de wording van het individu zo mooi; alle wegen zijn open. Ik kijk ernaar uit om samen met ouders warme en waardevolle zorg voor kind en gezin te bieden.

Mijn naam is Ine Koenen-Pas en ik heb ruim 15 jaar bij MIRA gewerkt.
Na ruim 18 jaar regulier gewerkt te hebben als verpleegkundige jeugdgezondheidszorg, voelde ik me bij MIRA veel meer op mijn plek. Het is fijn om zo natuurlijk mogelijke adviezen te kunnen geven. Dus ik ben dan ook heel blij dat wij, nu Noor met pensioen is gegaan, het antroposofisch verpleegkundig bureau samen kunnen voortzetten. In de antroposofische praktijk is er meer rust en tijd om met zorg en aandacht te kijken en te ervaren wie jullie, als  ouder en kind zijn, wat jullie  bezig houdt en hoe jullie daarin een goede weg kunnen vinden en kunnen groeien in ouderschap, jezelf zijn.

Ik ben Sandra Theunissen en werk als integraal arts. Ik ben geboren en getogen in de Westelijke Mijnstreek. Ik ben getrouwd en een trotse moeder van 2 prachtige dochters. Van 2006 tot 2015 heb ik als huisarts gewerkt in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Sinds 2017 werk ik als Natuur- en Leefstijlarts binnen mijn eigen praktijk te Obbicht. Werken bij Mirre Zorg voelt als een mooie aanvulling op mijn huidige werk.
Gezondheid begint bij goed in je vel zitten. Dat kan alleen als je je eigen pad kan en mag volgen. Doe je dat niet, dat loop je op zeker moment vast. Op elke leeftijd is het mogelijk om van richting te veranderen, maar op latere leeftijd gaat dat vaak niet zonder slag of stoot.
Naar mijn mening is het grootste cadeau wat we een kind kunnen geven, opgroeien in een veilige omgeving met ruimte om te zijn wie het is. Zo’n kind zal zonder problemen op elk moment van zijn leven zijn eigen richting en identiteit weten te (her)vinden.
Ik kijk ernaar uit om samen met u als ouder(s) een positieve bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van uw kind tot een gezond, zelfverzekerd en gelukkig mens.

 

Tarieven en vergoeding

Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen, worden de consulten bij Mirre Zorg vaak (gedeeltelijk) vergoed. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met je zorgverzekering. Klik hier voor informatie over de vergoeding van antroposofische zorg.

Let op: nu is het moment nog om over te stappen naar een passende zorgverzekering. Daarbij is de maximale dagvergoeding erg belangrijk. Een tip voor een passende zorgverzekering voor alternatieve geneeswijze is UMC verzekering.

Verpleegkundig consult

Huisbezoek € 74,-
Standaard consult (30 min) € 39,-
Kort consult (15 min) € 20,-
Telefonisch- email consult € 15,-

Arts consult

Standaard consult (30 min) € 59,-
Kort consult (15 min) € 39,-
Telefonisch- email consult/ recept € 19,-

Na afloop van het consult wordt de factuur via e-mail toegezonden. Op de factuur staat vermeld bij wie je het consult gehad hebt.

Is pinnen mogelijk? Ja, graag!

Bij vergoeding van het consult kijkt de zorgverzekeraar naar de beroepsvereniging van degene die het consult heeft gevoerd.

Registraties praktijk Mirre zorg
– AGB code: 90063575
– KvK nummer: 69537291

Registraties professionals
– Mirte: V&VN Antroposofische zorg, BIG register.
– Sandra: AVIG, de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde.

Afmelding
Gemaakte afspraken dienen minimaal 48 uur voor het afgesproken consult te worden geannuleerd. Bij latere afmeldingen worden de helft van de kosten van het consult in rekening gebracht.

Bank gegevens
Mirre Zorg (o.v.v. M. Heijl)
NL55 SNS 0705 8054 09
(Graag bij betaling het factuurnummer vermelden)

 

 

 

Contact

Mirre Zorg biedt consulten op maandag, dinsdag en vrijdag. Je kunt, afhankelijk van het tijdstip en de dag,  op twee verschillende locaties terecht.

Locatie Sittard
Ophoven Gezondheidscentrum
Kromstraat 23 6133AA Sittard
Spreekuur dagen: dinsdag: Ine (en incidenteel Sandra); vrijdag: Sandra en Mirte

Locatie Heerlen
Broederhuis 1e Etage
Kerkraderweg 9 6416 CC Heerlen
Spreekuur dag: maandag: Sandra en Mirte

Voor het maken van afspraken of het stellen van vragen kun je telefonisch contact opnemen met Mirte, telefoonnummer:
06-38119749 of door het sturen van een e-mail naar mirte@mirrezorg.nl.
Of met Ine (voor Sittard), telefonisch spreekuur op: maandag 8:30 – 9:30 uur en donderdag 18:45 – 19:30 uur op +32-11832846 en email: ine@mirrezorg.nl.

Je vindt ons ook op Facebook via https://www.facebook.com/Mirte.mirrezorg/