Wij zetten ons elke dag weer in om met aandacht de beste zorg te leveren; toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Mocht je een klacht hebben dan horen we dit graag en zullen we dit graag met je bespreken en proberen op te lossen.

Mirte Heijl is lid van een beroepsvereniging V&VN Antroposofische zorg, die is aangesloten bij de NVAZ. Via deze weg wordt de klachtenregeling aangeboden, die is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat hoe je een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld. Als je het niet eens bent met de uitkomst, kan je een uitspraak vragen aan de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Klachtenfunctionaris
Als je het moeilijk vind om zelf een klacht in te dienen, kan mijn klachtenfunctionaris mw. Gels Versteegh je bijstaan. Zij is­­­­­ onafhankelijk en kan je advies geven over het indienen van een klacht en bemiddelen. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. Je kan haar in kantooruren bereiken per telefoon op 06-22103966 en per email via klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.